Puntuació TRS

Les proves del circuit de les TRS tindran una puntuació màxima en funció de la següent fórmula: 

Coeficient = (distància (km) x desnivell positiu (metres) / 1000) + 100 

D'aquesta manera, la Trail Vall d'Àger, amb un recorregut de 19,8 km i 1380 m+, puntuarà per les #TRSLleida2018 amb 127,3 punts.

A partir d’aquí, els punts obtinguts pels corredors es reparteixen de la següent manera:

 • 1º obtindrà el 100 % del coeficient 
 • 2º el 95% 
 • 3º el 90% 
 • 4º el 85% 
 • 5º el 80% 
 • 6º el 77% 
 • 7º el 74% 
 • 8º el 71% 
 • 9º el 68% 
 • 10º el 65% 
 • 11º el 62% 
 • 12º el 60% 
 • I així restant un 1% fins a un mínim d’un 2%. Tots els participants tindran un mínim de punts d’un 2%. 

→ Aquesta puntuació serà modificada en el cas que la prova, per causes justificades, com pot ser la meteorologia, modifiqui el seu traçat. Aquesta modificació, sempre ha de ser a la baixa, mai podrà ser superior al coeficient inicial.